Zajęcia ogólnoprzedszkolne z podziałem na grupy młodsze i starsze – podsumowanie tematyki wakacyjnej dot. zawodów