Plan dnia

6.30-8.00 Zabawy dowolne. Gry i zabawy przy stolikach. Dowolne rysunki dzieci. Praca indywidualna z dzieckiem. Rozmowy z rodzicami.
8.00-9.00 Zajęcia dodatkowe.
9.00-9.30 Śniadanie.
10.15-10.30 Drugie śniadanie.
10.30-12.30 Zajęcia wychowawczo-dydaktyczne prowadzone według miesięcznych planów pracy opracowanych na podstawie programu nauczania w przedszkolu oraz zabawy na podwórku.
12.00-13.00 Obiad.
13.00-13.30 Odpoczynek, mycie ząbków.
13.30-15.00 Zajęcia dodatkowe.
15.00-15.30 Podwieczorek.
15.30-17.00 Zajęcia dodatkowe, zajęcia wyjazdowe lub zabawy na podwórku.

Szczegółowy plan dnia