Metody nauczania

W GROSZKU pracujemy w oparciu o program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci, który wyodrębnia główne treści edukacyjne w przedszkolu: aktywność społeczną, językową, poznawczą, artystyczną, ruchową i zdrowotną oraz zakłada pełną elastyczność w toku wykorzystywania go w pracy pedagogicznej, co oznacza dostosowanie stawianych zadań do potrzeb zespołu dziecięcego i poszczególnych jednostek.

Poza tym w naszym przedszkolu wykorzystujemy innowacyjne metody dydaktyczne:

1. Innowacyjne metody czytania w przedszkolu:

 • Metoda wprowadzania w świat pisma Ireny Majchrzak
 • Metoda barwno-dźwiękowa Heleny Metery
 • Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz

2. Metody twórcze w wychowaniu fizycznym w przedszkolu:

 • Metoda ekspresji ruchowej Carla Orffa
 • Metoda gimnastyki rytmicznej A. i M. Kniesów
 • Metoda ruchowej ekspresji twórczej Rudolfa von Labana
 • Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
 • Rytmy Reginy Przyborowskiej-Wynimko

3. Metody aktywne w przedszkolnej edukacji muzycznej:

 • Metoda wychowania muzycznego Emila Jaquesa Dalcroze’a
 • Rytmika Carla Orffa

4. Metody edukacji matematycznej

 • Metoda wspomagania rozwoju umysłowego Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej

5. Język angielski

 • Wprowadzenia nowego słownictwa
 • Utrwalania wprowadzonego materiału,
 • Swobodne użycie języka
 • Powtórzenie materiału – wszystko to podczas wyśmienitej zabawy