Metody nauczania

W GROSZKU pracujemy w oparciu o program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci, który wyodrębnia główne treści edukacyjne w przedszkolu: aktywność społeczną, językową, poznawczą, artystyczną, ruchową i zdrowotną oraz zakłada pełną elastyczność w toku wykorzystywania go w pracy pedagogicznej, co oznacza dostosowanie stawianych zadań do potrzeb zespołu dziecięcego i poszczególnych jednostek.

Poza tym w naszym przedszkolu wykorzystujemy innowacyjne metody dydaktyczne:

1.Innowacyjne metody czytania w przedszkolu:

 • Metoda wprowadzania w świat pisma Ireny Majchrzak
 • Metoda barwno-dźwiękowa Heleny Metery
 • Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz

2. Metody twórcze w wychowaniu fizycznym w przedszkolu:

 • Metoda ekspresji ruchowej Carla Orffa
 • Metoda gimnastyki rytmicznej A. i M. Kniesów
 • Metoda ruchowej ekspresji twórczej Rudolfa von Labana
 • Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
 • Rytmy Reginy Przyborowskiej-Wynimko

3. Metody aktywne w przedszkolnej edukacji muzycznej:

 • Metoda wychowania muzycznego Emila Jaquesa Dalcroze’a
 • Rytmika Carla Orffa

4. Metody edukacji matematycznej

 • Metoda wspomagania rozwoju umysłowego Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej

5. Język angielski

Do nauki języka angielskiego wybraliśmy kurs dla dzieci łączący sprawną metodykę nauczania z:

 • Wprowadzeniem nowego słownictwa
 • Utrwalaniem wprowadzonego materiału,
 • Swobodnym użyciem języka
 • Powtórzeniem materiału – wszystko to podczas wyśmienitej zabawy

Kursowi towarzyszy komplet materiałów dodatkowych w postaci DVD, plakatów, kart obrazkowych, kaset z piosenkami, testów, rozkładów materiału i planów wynikowych.