Zajęcia ogólnoprzedszkolne wg tematyki wakacyjnej – zawód: sportowiec