Zajęcia ogólnoprzedszkolne wg tematyki wakacyjnej – bajka pt. „Trolle”