Zajęcia ogólnoprzedszkolne wg bajkowej tematyki wakacyjnej „Jaś i Małgosia ”