Zajęcia ogólnoprzedszkolne przedszkolne w wakacyjnym cyklu tematycznym “Państwa: WŁOCHY”