Zajęcia ogólnoprzedszkolne Kajak-polo – II etap naszego autorskiego projektu