Zajęcia ogólnoprzedszkolne „Francja” – zajęcia o tematyce wakacyjnej