Zajęcia ogólnoprzedszkolne „Francja” – pierwsze zajęcia o tematyce wakacyjnej