Zajęcia ogólnoprzedszkolne „Dzień Niezapominajki” – kontynuacja projektu „Mały miś w świecie wielkiej literatury”