Wyjazd Zerówkowiczów do schroniska dla bezdomnych zwierząt