Wyjazd grupy Starszaków i Zerówki na Dni Otwarte Koszar do bielskiej jednostki wojskowej 18 batalionu powietrznodesantowego