Wyjazd do lasu na „Leśną Lekcje” zajęcia poprowadzi Nadleśnictwo Bielsko Lasy Państwowe