Wyjazd do Centrum Pediatrycznego z podziałem na grupy, w ramach celu rocznego “Kulinarnie i zdrowo” – Groszki miały sprawdzenie słuchu, przegląd ząbków, z opcją fluzoryzacji (dla chętnych)

a_3 a_1 a_2