„Wielkie malowanie małych artystów” – zajęcia wprowadzające do kolorowej tematyki wakacyjnej