Gość w przedszkolu „Czary Mary – spotkanie za czarodziejem”