FloJaMo – konstrukcyjne zajęcia z podziałem na grupy