Zajęcia ogólnoprzedszkolne wg tematyki wakacyjnej z bajką „Trolle”