Zajęcia ogólnoprzedszkolne wg tematyki wakacyjnej – w tym tygodniu poznajemy zawód aktora