Zajęcia ogólnoprzedszkolne wg bajkowej tematyki wakacyjnej „Piotruś Pan”