Zajęcia ogólnoprzedszkolne „Dzień bajkowych postaci”