Wyjście do Banialuki na przedstawienie pt. „Jestem Aki”