Statut i umowa

STATUT
Przedszkola Prywatnego GROSZEK

w Bielsku-Białej przy ul. Słowackiego 50
(plik w formacie *.doc)

UMOWA
przyjęcia dziecka do przedszkola

 
(plik w formacie *.doc)