FloJaMo – zajęcia techniczno-konstrukcyjne z podziałem na grupy wiekowe