Zajęcia ogólnoprzedszkolne w wakacyjnym cyklu tematycznym “Państwa: Włochy”