Zajęcia ogólnoprzedszkolne w wakacyjnym cyklu tematycznym “Państwa: Australia cz.2”