Zajęcia ogólnoprzedszkolne w wakacyjnym cyklu tematycznym “Państwa: Anglia cz. 2”