Zajęcia ogólnoprzedszkolne w wakacyjnym cyklu tematycznym “Brazylia c.d.”