Zajęcia ogólnoprzedszkolne przedszkolne w wakacyjnym cyklu tematycznym “Państwa: Hiszpania cz.2”