Zajęcia ogólnoprzedszkolne przedszkolne w wakacyjnym cyklu tematycznym “Meksyk cz.II”