Zajęcia ogólnoprzedszkolne “Fitness” w ramach naszego autorskiego projektu “Sport to zdrowie”