Zajęcia ogólnoprzedszkolne „Tenis” – ciąg dalszy naszego sportowego projektu