Wyjazd do Centrum Pediatrycznego z podziałem na grupy, w ramach celu rocznego “Kulinarnie i zdrowo”. Groszki miały sprawdzony słuch, przegląd ząbków, z opcją fluoryzacji dla chętnych

a_2 a_1 a_3