Skorzystaliśmy z zaproszenie do odwiedzenia 18 bielskiego batalionu powietrzno-desantowego z okazji święta jednostki