Przesiewowe badanie postawy ciała wykonali Groszkom fizjoterapeuci z Centrum Rehabilitacyjno-Terapeutycznego