Pierwsze zajęcia ogólnoprzedszkolne w wakacyjnym cyklu tematycznym “Państwa: FRANCJA”