Ostatnie już zajęcia z trenerami piłki nożnej na sali gimnastycznej