Nie oceniaj książki po okładce – zajęcia ogólnoprzedszkolne w ramach projektu “Mały miś w świecie wielkiej literatury”