Groszkowym Mamusiom w Dniu Waszego Święta Groszki oddają serduszka, kwiaty i całą swoją dziecięcą miłość i radość!