Dzień Jeża – zajęcia ogólnoprzedszkolne zakończone rozstrzygnięciem wewnątrzprzedszkolnego konkursu