Wyjazd Starszako-Zerówki i Średniaczków do figloparku „Kraina Kropka”