FloJaMo – ostatnie w tym roku zajęcia techniczno-konstrukcyjne z podziałem na grupy