Wyjazd opiekuńczych Groszków do schroniska dla bezdomnych zwierząt