Wyjazd do Teatru Lalek Banialuka na spektakl „Jestem AKI”