Zajęcia dodatkowe
Metody nauczania
Aktualności przedszkola
Plan dnia
Galeria
Gazetka
„Groszkowy świat”
Personel
Statut i umowa
Logowanie do zdjęć
Mini-Groszek
Kontakt
6:30 - 8:00
Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. Gry i zabawy dydaktyczne przy stolikach. Dowolne rysunki dzieci. Rozmowy z rodzicami.
6:30 - 9:00
Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. Gry i zabawy dydaktyczne przy stolikach. Dowolne rysunki dzieci.
Rozmowy z rodzicami.
6:30 - 9:00
Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. Gry i zabawy dydaktyczne przy stolikach. Dowolne rysunki dzieci. Rozmowy z rodzicami.
6:30 - 8:00
Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. Gry i zabawy dydaktyczne przy stolikach.
Dowolne rysunki dzieci.
Rozmowy z rodzicami.
6:30 - 8:00
Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. Gry i zabawy dydaktyczne przy stolikach.
Dowolne rysunki dzieci.
Rozmowy z rodzicami.
8:00-11:00
TERAPIA INDYWIDUALNA
Z LOGOPEDĄ
8:00-9:00
GIMNASTYKA
8:00-9:00
JĘZYK ANGIELSKI
8:00-9:00
JĘZYK ANGIELSKI
9:00 – 9:30 Śniadanie 9:00 – 9:30 Śniadanie 9:00 – 9:30 Śniadanie 9:00 – 9:30 Śniadanie 9:00 – 9:30 Śniadanie
9:30 - 10:00
Zajęcia wychowawczo-dydaktyczne według programu nauczania wychowania przedszkolnego
9:30 - 10:00 ZAJĘCIA INDYWIDUALNE 9:30 - 10:30
KÓŁKO
TANECZNE
9:30 – 10:00
Zajęcia wychowawczo-dydaktyczne według programu nauczania wychowania przedszkolnego
9:30 - 10:00
Zajęcia wychowawczo-dydaktyczne według programu nauczania wychowania
przedszkolnego
10:00 -  10:15
II śniadanie i czynności higieniczne
10:00 -  10:15
II śniadanie i czynności higieniczne
10:30 -  10:45
II śniadanie i czynności higieniczne
10:00 -  10:15
II śniadanie i czynności higieniczne
10:00 -  10:15
II śniadanie i czynności higieniczne
        10:15-12:00 
Zajęcia wychowawczo-dydaktyczne według programu nauczania wychowania przedszkolnego
  10:15 – 12:00
BASEN (dla chętnych)
       10:45-12:00  
Zajęcia wychowawczo-dydaktyczne według programu nauczania wychowania przedszkolnego
       10:15-12:00  
Zajęcia wychowawczo-dydaktyczne według programu nauczania wychowania przedszkolnego
         10:15-12:00
Zajęcia wychowawczo-dydaktyczne według programu nauczania wychowania
przedszkolnego
12:00-12:30
Spacer. Zabawy na świeżym powietrzu (uzależnione od warunków pogodowych).
10:15-12:30
ZAJĘCIA INDYWIDUALNE
12:00-12:30
Spacer. Zabawy na świeżym powietrzu (uzależnione od warunków pogodowych).
12:00-12:30
Spacer. Zabawy na świeżym powietrzu (uzależnione od warunków pogodowych).
12:00-12:30
Spacer. Zabawy na świeżym powietrzu (uzależnione od warunków pogodowych).
12:30- 13:00 Obiad 12:30- 13:00 Obiad 12:30- 13:00 Obiad 12:30- 13:00 Obiad 12:30- 13:00 Obiad
13:00-13:30
Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. Gry i zabawy dydaktyczne przy stolikach. Dowolne rysunki dzieci
13:00-13:30
Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. Gry i zabawy dydaktyczne przy stolikach. Dowolne rysunki dzieci.
13:00-13:30
Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. Gry i zabawy dydaktyczne przy stolikach. Dowolne rysunki dzieci
13:00-13:30
Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. Gry i zabawy dydaktyczne przy stolikach.
Dowolne rysunki dzieci
13:00-13:30
Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. Gry i zabawy dydaktyczne przy stolikach.
Dowolne rysunki dzieci
13:30-14:15
JĘZYK ANGIELSKI
13:30-14:15
KÓŁKO GIER I ZABAW LOGICZNYCH
13:30-14:15
JĘZYK ANGIELSKI
13:30-14:15
KUCHCIKOWO
13:30-14:15
Czytanie literatury dziecięcej
14:15-15:00
KÓŁKO
KOMPUTEROWE
14:15-15:00
JĘZYK ANGIELSKI
14:15-15:00
KÓŁKO PLASTYCZNE
14:15-15:00
RYTMIKA
14:15-15:00
KÓŁKO LITERACKO-TEATRALNE
15:00-15:15 Podwieczorek 15:00-15:15 Podwieczorek 15:00-15:15 Podwieczorek 15:00-15:15 Podwieczorek 15:00-15:15 Podwieczorek
15:15-17:00
Zabawy dowolne na placu zabaw lub w kącikach zainteresowań. Gry i zabawy dydaktyczne przy stolikach.
Dowolne rysunki dzieci.
Rozmowy z rodzicami
15:15-17:00
Zabawy dowolne na placu zabaw lub w kącikach zainteresowań. Gry i zabawy dydaktyczne przy stolikach.
Dowolne rysunki dzieci.
Rozmowy z rodzicami
15:15-17:00
Zabawy dowolne na placu zabaw lub w kącikach zainteresowań. Gry i zabawy dydaktyczne przy stolikach.
Dowolne rysunki dzieci.
Rozmowy z rodzicami
  SALA   15:15-17:00
Zabawy dowolne na placu zabaw lub w kącikach zainteresowań. Gry i zabawy dydaktyczne przy stolikach.
Dowolne rysunki dzieci.
Rozmowy z rodzicami.