Zajęcia dodatkowe
Metody nauczania
Aktualności przedszkola
Plan dnia
Galeria
Gazetka
„Groszkowy świat”
Personel
Statut i umowa
Logowanie do zdjęć
Mini-Groszek
Kontakt

6:30 - 8:00
Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. Gry i zabawy dydaktyczne przy stolikach. Dowolne rysunki dzieci.
Rozmowy z rodzicami.

6:30 - 9:00
Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. Gry i zabawy dydaktyczne przy stolikach. Dowolne rysunki dzieci.
Rozmowy z rodzicami.

6:30 - 9:00
Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. Gry i zabawy dydaktyczne przy stolikach. Dowolne rysunki dzieci. Rozmowy z rodzicami.

6:30 - 8:00
Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. Gry i zabawy dydaktyczne przy stolikach.
Dowolne rysunki dzieci.
Rozmowy z rodzicami.

6:30 - 8:00
Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. Gry i zabawy dydaktyczne przy stolikach.
Dowolne rysunki dzieci.
Rozmowy z rodzicami.

8:00-11:00
TERAPIA INDYWIDUALNA
Z LOGOPEDĄ

8:00-9:00
JĘZYK ANGIELSKI

8:00-9:00
JĘZYK ANGIELSKI

9:00 – 9:30 Śniadanie

9:00 – 9:30 Śniadanie

9:00 – 9:30 Śniadanie

9:00 – 9:30 Śniadanie

9:00 – 9:30 Śniadanie

9:30 - 10:15
KÓŁKO
TANECZNE

9:15 - 10:00
KÓŁKO
KOMPUTEROWE

9:30 - 10:00
Zajęcia wychowawczo-dydaktyczne według programu nauczania wychowania przedszkolnego

9:30 – 10:30
GIMNASTYKA

9:30 - 10:15
KÓŁKO GIER I ZABAW LOGICZNYCH

10:15 -  10:30
II śniadanie i czynności higieniczne

10:00 -  10:15
II śniadanie i czynności higieniczne

10:00 -  10:15
II śniadanie i czynności higieniczne

10:30 -  10:45
II śniadanie i czynności higieniczne

10:15 -  10:30
II śniadanie i czynności higieniczne

10:30-12:00         
Zajęcia wychowawczo-dydaktyczne według programu nauczania wychowania przedszkolnego

10:15 – 12:00
BASEN (dla chętnych)

10:15-12:00         
Zajęcia wychowawczo-dydaktyczne według programu nauczania wychowania przedszkolnego

10:45-12:00         
Zajęcia wychowawczo-dydaktyczne według programu nauczania wychowania przedszkolnego

10:30-12:00         
Zajęcia wychowawczo-dydaktyczne według programu nauczania wychowania przedszkolnego

12:00-12:30
Spacer. Zabawy na świeżym powietrzu (uzależnione od warunków pogodowych).

10:15-12:30
ZAJĘCIA INDYWIDUALNE

12:00-12:30
Spacer. Zabawy na świeżym powietrzu (uzależnione od warunków pogodowych).

12:00-12:30
Spacer. Zabawy na świeżym powietrzu (uzależnione od warunków pogodowych).

12:00-12:30
Spacer. Zabawy na świeżym powietrzu (uzależnione od warunków pogodowych).

12:30- 13:00 Obiad

12:30- 13:00 Obiad

12:30- 13:00 Obiad

12:30- 13:00 Obiad

12:30- 13:00 Obiad

13:00-14:15
Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. Gry i zabawy dydaktyczne przy stolikach. Dowolne rysunki dzieci

13:00-13:30
Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. Gry i zabawy dydaktyczne przy stolikach. Dowolne rysunki dzieci

13:00-13:30
Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. Gry i zabawy dydaktyczne przy stolikach. Dowolne rysunki dzieci

13:00-13:30
Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. Gry i zabawy dydaktyczne przy stolikach. Dowolne rysunki dzieci

13:00-13:30
Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. Gry i zabawy dydaktyczne przy stolikach.
Dowolne rysunki dzieci

13:30-14:15
JĘZYK ANGIELSKI

13:00-14:15
Czytanie literatury dziecięcej

13:30-14:15
KÓŁKO LITERACKO-TEATRALNE

14:15-15:00
JĘZYK ANGIELSKI

14:15-15:00
KÓŁKO PLASTYCZNE

14:15-15:00
JĘZYK ANGIELSKI

14:15-15:00
KUCHCIKOWO

14:15-15:00
RYTMIKA

15:00-15:15 Podwieczorek

15:00-15:15 Podwieczorek

15:00-15:15 Podwieczorek

15:00-15:15 Podwieczorek

15:00-15:15 Podwieczorek

15:15-17:00
Zabawy dowolne na placu zabaw lub w kącikach zainteresowań. Gry i zabawy dydaktyczne przy stolikach.
Dowolne rysunki dzieci.
Rozmowy z rodzicami

15:15-17:00
Zabawy dowolne na placu zabaw lub w kącikach zainteresowań. Gry i zabawy dydaktyczne przy stolikach.
Dowolne rysunki dzieci.
Rozmowy z rodzicami

15:15-17:00
Zabawy dowolne na placu zabaw lub w kącikach zainteresowań. Gry i zabawy dydaktyczne przy stolikach.
Dowolne rysunki dzieci.
Rozmowy z rodzicami

 

SALA

 

15:15-17:00
Zabawy dowolne na placu zabaw
lub w kącikach zainteresowań.
Gry i zabawy dydaktyczne
przy stolikach.
Dowolne rysunki dzieci.
Rozmowy z rodzicami.