'); print_r($var); echo(''); } function fixNum($n) { if (strlen($n)>3) { return strrev(substr(strrev($n),0,3).'.'.substr(strrev($n),3,strlen($n))); } else return $n; } ?> GROSZEK - Prywatne przedszkole!
Zajęcia dodatkowe
Metody nauczania
Aktualności przedszkola
Plan dnia
Galeria
Gazetka
„Groszkowy świat”
Personel
Statut i umowa
Logowanie do zdjęć
Mini-Groszek
Kontakt